There will be NO TO GO SERVICES on Friday, July 3 in celebration of the 4th of July holiday. UPDATE JUNE 19: PPL To Go is up and running! Place a hold. Wait for your pickup notice. Then make an appointment to pick it up. We look forward to seeing you! Our COVID-19 information page continues to have links to current health information in multiple languages. Reference will be answering questions Mon-Fri, 10am-4pm, 871-1700 x725. If you would like to open a temporary eResource library card, please email us at lending@portlib.org
X
Connect with the Library:

WACYIGELINTA SOCDAALKA

U.s. citizenship and immigration servicesKALFADHI MACLUUMAAD BILAASH
KA HEL KIISKAAGA WARBIXIN

Tuesday, November 05
10:00 am – 12:00 pm
Room 3

Shaqaalaha USCIS ee Xafiis Deegaanka Portland ayaa diyaar ah si ay u bixiyaan warbixinta marxalada kiiska marayo iyo bixinta macluumaad guud.

Shaqaalaha ayaa sido kale awood u lahaan doona ka jawaaabidda su’aalaha khuseeya barnaamijyada USCIS ay ka mid yihiin qaadashada jinsiyada, dhalashada, deganaanshaha joogtadaa iyo dheefaha kale ee la xiriira socdaalka.

Haddii aad dooneyso inaad wax ka ogaato marxalada kiiskaaga, fadlan la imow dhamaan dukumiintiyada haboon.

Fadlan la imow turjumaan haddii aad heli karto (wuxuu noqon karaa saaxib ama xubin qoyska ah).

Waa bilaash una furan dhamaan
Is-diwaangelin looma baahno

Wixii macluumaad dheeri ah,
email bandoma@portlib.org
ama soo wac 871-1700 x 727