Use these quick links to find PPL Services during COVID19.
NOTE: ALL LIBRARY LOCATIONS ARE OFFERING ONLINE AND TO-GO SERVICES (no appointment necessary).
WE WILL BE CLOSED ON MONDAY, APRIL 19 FOR PATRIOT'S DAY.
PPL To Go: How to pick up your Holds.
PPL Printing To Go is still available at the Main Library on Congress St.

COVID19 Resources: Find trusted information and city/state updates, with some information available in many languages.
2021 Tax Resources: Information on tax forms and assistance available during the pandemic.
X
Baro luuqada Ingiriiska
books in somali. Buugaag ku qoran Af-soomaali
kids learn 80 languages

Connect with the Library:

Maktabadda Dadweynaha ee Portland (Portland Public Library – PPL) waxay hadda bixisaa adeeegyo banaan-qaadasho ah oo aan lala xiriireynin. Waa kuwan jawaabaha qaarkod su’aalaha inta badan la isweydiiyo ee ku saabsan PPL banaan-qaadasho.

Yaa isticmaali karaa PPL banaan-qaadashada?
Adeegga banaan qaadashada waxaa loo heli karaa dadka haysta karaka maktabddda jir ahaaneed ee hadda koontoodu ay ku jirto meel wanaggsan. Haddii dheelitirkaagu kugu waajibay, waa inaad taas bixisaa ka hor intaadan soo qaadin alaab kasta oo haysa. Waxaan kaa rabnaa inaad xirato weejiga daboolid markaad soo qaadaneyso qalabkaaga.

Sidee ayaan u qabsadaa meel cusub? Waali ma ka heli karaa talooyin ka timid shaqaalaha?
Waxad ku meeleyn kartaa qabashada qadka tooska ah ee kaydiyadeena, ama adoo wacaya guryahayada amahda (871-1700 x 730) wixii caawinmaad ah.

Goormaan qaadin karaa alaabtayda?
Markaad hesho ogeysiska in alaabtaada aad heli karid, ka sameyso ballan in aad ku qaadatid meesha rugta maktaabadda aan dooratay adigoo waceya halkaan 871-1700 x 730, ama adoo balan ka dhiganayso qadka tooska ah sida qadka intarneetka portlandlibrary.com. Waa inaad sugtaa ilaa iyo laga ogeysiinayo in ay diyaar tahay ka hor intaadan balan aad saameynan si aad uga soo qadatid shayyaashada.

Ma amaanbaa buugaagta maktabadda?
Sida ku xusan cilmigada sayniska ugu fiican ee wax ka qabashada agabka maktabadda, waxaan karantiilnay buugaagta lagu soo celiyay buugayag hoos dhigay mudo ilaa iyo 3 maalmood ah ka hor inta aannan lugu celin wareegga.

Sideed u ilaalin kartaa aaaminka shaqaalaha iyo macaamiisha?
Dhamaan shaqaalaheenna waxay xiran yihin wejiga daboolka marka ay shaqeynayan iyo waxaan ka codsanaynaa inaad sidaas oo kale markaad u imaato inaad alabtaada soo qaadatid. Waxaan si joogta ah u tirtir donnaa dhammaan meelaha dusha ka adag isla markaana waxan siin donnaa nadiifiyaha gacmaha si ay u istimaalan shaqaalasha iyo ilaaiyeyaashaba. Adeegyaashaanna banaan-qaadasho gebi ahaanba waa lama xiriiran.

Marka hore ma u imaan karaa oo ma baari karaa buugaagta?
Iyadoo ay sababtu tahay joogitanka COVID-19 ee kajirto bulshadeyna, weli umaanaan furin dadweynaha.

Kawaran hadaan haysto mowduuc dhaqdhaqaqa ah oo aanan ka tagi karin gaadiidkeyga si aan gudaha u soo gaalo?
Haddii aadan awoodin inaad istmicmaasho adeegayada banaan qaadashada, fadlan ka soo wac amaahda halkaan 871-1700 x 730 kadib waxaan isku dayi doonaa inaanu si kale kula ku kulano sida shaqaalahayna ay oggol yihiin.

Ma u baahanahay karaka maktabadda si aan u isticmaalo adeegyada banaan-qaadashada ee maktabadda?
Haa, waad u baahantahay! Haddii aad u baahan tahay inaad dalbato kaar cusub, fadlan u dir emayl lending@portlib.org waxii macluumad dheeraad ah.

Waxaan u baahanahay inaan isticmalo kumbuyuutarka, ma soo geli karaa?
PPL way fahamasan tahay sida ay muhiimka ugu tahay gelintaanka kumbuyuutarada ee macaamisha oo waxaan si firfircooni ah uga shaqeyneyena qorshooyinka dib u furitaanka iyo helitaanka xaddidan. Waqtigaan xaadirka ah WIFIka ayaa wali sii jiraya oo laga heli karaa bannaka dhismaaha ilee iyo 24×7. Si aan u sugna badbaadda shaqaalaheyna iyo dadweynaha, wali ma siin karno dadweynaha helitaan meelahayna banaan.

Si dhaqso ah ma u soo gaali karaa si aan u istacmaalo musqusha?
Si aan u sugno amniga shaqaalaheyna iyo shacabka, uma oggolaan karno marin u helitaan dadweynaha dhismayashayna.


covid 19 afsoomaali